บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป PRO EUROPE FRANCE LUXEMBOURG GERMANY NETHERLAND BELGIUM 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป PRO EUROPE FRANCE LUXEMBOURG GERMANY NETHERLAND BELGIUM 9 วัน 7 คืน
99,999฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

- มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น

- เมืองแร็งส์ (Reims) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

- เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก เมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป

- เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany)

- เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์

- เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Festival)

- เมืองลิซเซ่ (Lisse) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ท

- รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์

- เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium)

- เมืองบรูจจ์ (Brugge) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม

- เมืองลีลล์ (Lille) เมืองหลวงของแคว้นนอร์ - ปาดกาแล

TNS-009-013

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 09.00

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย Thai Airways

   
 • 12.15

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชา เดอ โก ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG932

   
 • 19.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชา เดอ โก ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Paris CDG Airport หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในการดื่มด่ำความอร่อยของแชมเปญ

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) ซึ่งอยู่ด้านข้างกัน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแม็ส (Metz) เป็นเมืองที่สุดแสนจะเพอร์เฟ็ค

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

  เมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป

 • เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Parc Belair หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก (Old Town Luxemburg)

  เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman) 

  โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก (Notre-Dame de Luxembourg)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany)

  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral)

   

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ทานเมนูขาหมูเยอรมัน

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Leonardo Royal Hotel Dusseldorf Konigsallee หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel)

  นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง

  หลังจากนั้นนำท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชร (Diamonds And Jewelry Factory) ที่มีชื่อเสียงของโลก

  อิสระให้ท่านเลือกซื้อหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง นำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square)

   

 • เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

   นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Plus Plaza Almere หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

  นำท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Festival)

   

   
 • เที่ยง

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์

  นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijikubus The Cubic Houses)

  แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ของเมือง

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium)

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ทานเมนูหอนแมลงภู่อบไวน์

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Pullman Brussels Center Midi หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) เป็นลานกว้างล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ

  นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (MannekenPis)

   
 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก

  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยด้วยสไตล์โกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล

  นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรหมแดนเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สู่ เมืองลีลล์ (Lille) เมืองหลวงของแคว้นนอร์ - ปาดกาแล

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Euralille หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! รับประทานเมนู หอยเอสคาโก้

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนด์

  โดยเรือจะล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี

  นำเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)

  จากนั้นเข้าสู่ ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน

  นำชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)

  ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุดหรูหรา

  สินค้าแฟชั่นมากมาย แล้วนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Renaissance Paris La Defense หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ นำเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นอย่างเต็มอิ่มในราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop)

  จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์เดอโกล เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 21.20

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG933

วันที่ 9
 • 13.35

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

   

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมี

    การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจาก

    เป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน

 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 30 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ท้ายโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า

   ซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าธรรมเนียมและบริการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ท่านละ 4,000 บาท/ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 70 EUR/ท่าน/ทริป

   ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

(แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ