บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์อิตาลี มหัศจรรย์ แกรนด์อิตาลี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์อิตาลี มหัศจรรย์ แกรนด์อิตาลี 7 วัน 4 คืน
45,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน
 • เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
 • แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน
 • เมืองเวโรน่า (VERONA) 
 • บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต (JULIET’S HOUSE ) ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำ
 • เวนีส เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก 
 • เมืองฟลอเร้นซ์ เมืองซึ่งเป็นที่ถือกำเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี
 • เที่ยวชมเมืองฟลอเร้นซ์ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร , จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
 • เที่ยวชมหมู่บ้าน บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่า “ดินแดนทั้งห้า (Five Land) ชิงเกว แตร์เร
 • พิเศษสุด ! พาท่านขึ้นรถไฟชม 2 หมู่บ้านที่เข้าถึงง่ายและสวยงาม หมู่บ้านมานาโรร่า (MANAROLA )   และหมู่บ้านริโอมัจจอร์เร (RIOMAGGIORE)
 • หอเอนเมืองปีซ่า  (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Peter’s Basilica)
 • เที่ยวชมเมืองแห่งกรุงโรม แวะถ่ายรูปด้านนอกกับสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum)
 • โยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง
 • บันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชั้นนำและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ้ง
TNS-063-044

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 18.00

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 20.35

  ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 373  

วันที่ 2
 • 00.50

  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • 03.45

  ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EK101 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

 • 07.45

  ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Aeroporto di Milano-Malpensa) เมืองหลวงแห่งแฟชั่น 
  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแห่งแฟชั่น เมืองมิลาน (MILAN) พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า
   มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI  MILANA )
  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้งมอลล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปที่ กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เดินทางสู่เมืองเวโรน่า (VERONA) นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต JULIET’S HOUSE นำท่านเดินทางสู่เมืองเวนิสเมสเตร้ (VENICE  MESTRE )

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ ( TRONCHETTO ) นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะ  เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารซันมาร์โก วิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ และยังมีหอระฆังซันมาร์โก ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตั้งของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์จและเรือนจำ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ VENICE MESTRE  เพื่อเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE ) นำท่านชมชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย ( LA  SPEZIA )
  นําท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (CINQUE TERRE ) พิเศษสุด ! พาท่านขึ้นรถไฟชม 2 หมู่บ้านที่เข้าถึงง่ายและสวยงาม นั่นคือ มานาโรร่า (MANAROLA ) จากนั้นพาท่านเยือนอีก 1 หมู่บ้าน นั่นคือ ริโอมัจจอร์เร (RIOMAGGIORE)

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองลาสเปเซีย ( LA SPEZIA  ) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโคช เพื่อเดินทางไปยัง เมืองปิซ่า (PISA)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ( PIAZZA DEL DUOMO ) อันเป็นที่ตั้ง หอเอนเมืองปีซ่า

                           

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม (ROME) นำท่านชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ นำท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน  

 • ค่ำ

  อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  นำท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า กับ โรมันฟอรั่ม

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Tax Refund)

 • 20.50

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK096 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

วันที่ 7
 • 05.30

  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

 • 08.55

  ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

 • 18.50

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airlines (EK)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • น้ำดื่มบริการบนรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป 7 วัน  21 ยูโร/ท่าน
 • ทิปสำหรับคนขับรถประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 10 ยูโร /ท่าน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
 3. กรณียกเลิก

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 1. กรณีเจ็บป่วย

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ได้ตามความเป็นจริง

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 1. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 2. 7. หลังการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
 3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 4. 9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกร

โปรแกรมทัวร์แนะนำ