บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก 7วัน 4คืน
42,999฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Eva Airways
สายการบิน

-อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง
-ยอดเขามงบล็อง
-สวนอังกฤษ
-นาฬิกาดอกไม้
-อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ
-มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
-มหาวิหารโลซานน์
-พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล
-สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์
-ศาลาไทย
-อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน
-ปราสาทชิลยอง
-สะพานแขวนพีควอร์ค
-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-ย่านจัตุรัสเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร์
-ฟ็อกซ์ ทาวน์ เอาท์เลท
-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
-อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
-อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่
-โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา
-ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน
-ปราสาทสฟอร์เซสโก้

TNS-061-100

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 14.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน Eva Airways

 • 17.10

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR068    

 • 21.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

 • 23.40

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR071

วันที่ 2
 • 06.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

  เดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ มงบล็อง  มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ์"

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง

  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

  เดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเทเลเฟียลีค เดล ไอกุย ดู มิดิ  นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ  ที่ระดับความสูง 2,317 เมตร 

  นำท่านเดินทางจาก สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ  เพื่อ นั่งกระเช้าไฟฟ้าต่อ สู่ สถานีไอ กุย ดู มิดิ  ที่ความสูง 3,777 เมตร

  ให้ท่านได้ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร

  ขึ้นลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของ ยอดเขามงบล็อง  ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี

  เดินทางสู่ เมืองเจนีวา  เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญ

  เข้าชม สวนอังกฤษ  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวาของทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยว สวยงามด้วยดอกไม้บานสะพรั่ง ผืนหญ้าสีเขียวชอุ่ม ตัดกับสีฟ้าของน้ำในทะเลสาบเบื้องหน้า

  ผ่านชม นาฬิกาดอกไม้,อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ ปลายสุดของสวน เป็นที่ตั้งของ น้ำพุเจ็ทโด้

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่สวยงามและมีเสน่ห์ตามธรรมชาติ

  ผ่านชม มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์  เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

  ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์  หรือมหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งเมืองโลซานน์

  ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา

  ผ่านชม สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์  ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

  ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ศาลาไทย  ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

  เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์  เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโว

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน  ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ

  เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์  เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง  ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา

  เดินทางสู่ เมืองโกล ดู ปิยง  เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่

  นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000  เป็นส่วนหนึ่งของภูเขากูดสตาร์ด สะพานแขวนพีควอร์ค ที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองเลย์แซง  เมืองแห่งสกีรีสอร์ทเล็กๆ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประตูสู่เมืองเซอร์แมท

  นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็นที่ตั้งของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  ภูเขาซึ่งมียอดแหลมทรงสามเหลี่ยมที่สวยงามที่สุด

  เดินทางสู่ เมืองมิลาน  หรือ มิลาโน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองเบอร์กาโม่  อดีตเมืองแห่งนี้เคยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าเซลติก

  เดินทางสู่ ย่านจัตุรัสเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร์  เป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของเมืองเบอร์กาโม่

  เดินทางสู่ ฟ็อกซ์ ทาวน์ เอาท์เลท  ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

  นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

  เดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  เป็นศูนย์การค้าที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน

  ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี คือ อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่

  ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา  หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง

  ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน  ตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะ

  ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้  เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่

  ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

 • 11.10

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR072

วันที่ 7
 • 06.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

 • 08.50

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR067

 • 11.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Eva Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง 
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ