บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส เลสโก สุดที่รักจุงเฟรา 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส เลสโก สุดที่รักจุงเฟรา 8วัน 5คืน
52,999฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

-ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-สะพานถอนหายใจ
-วังดอดจ์
-จัตุรัสซานมาร์โค
-โบสถ์ซานมาร์โค
-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
-อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
-อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่
-โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา
-ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน
-ปราสาทสฟอร์เซสโก้
-ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์
-ยอดเขาจุงเฟรา
-ถ้ำน้ำแข็งพันปี
-ลานสฟิงซ์
-ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
-ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด
-พระราชวังแวร์ซายส์
-ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
-ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล
-หอไอเฟล
-สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์
-สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3
-โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย
-ย่านเลอ มาเร่ส์
-มหาวิหาร ซาเคร เกอร์
-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

TNS-061-102

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways

วันที่ 2
 • 00.35

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG940

 • 07.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

  เดินทางสู่ เมืองเวนิส  ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี

  เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้  เพื่อ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส  หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ผ่านชม สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้าย

  ผ่านชม วังดอดจ์  อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมืองเวนิสในอดีต

  เดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค  ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป”

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ซานมาร์โค  ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์

  เดินทางสู่ เมืองเวโรน่า  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเวโรนา แคว้นเวเนโตในประเทศอิตาลี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองมิลาน  หรือ มิลาโน

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

  เดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  เป็นศูนย์การค้าที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน

  ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2  ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่

  ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา  หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่

  ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน  ตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะ

  ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้  เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปี

  ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

  เดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น  มีความหมายตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน  และ ทะเลสาบเบรียนซ์  
  ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม

  เดินทางสู่ ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์ ศูนย์รวมนาฬิกาและเครื่องประดับชั้นนำของประเทศ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์  เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงาม

  เข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ตามรอยละคร “ลิขิตรัก”

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค เพื่อ นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน  โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์
  เดินทางถึง เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน  เป็นหมู่บ้านในรัฐแบร์นของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

  เดินทางสู่ เมืองดีฌง  อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองปารีส  เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส

  เดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์  สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

  เดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท  เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม

  ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล  สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส

  ผ่านชม  ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

  ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ  ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด

  เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์  หรือที่รู้จักกันในชื่อฝรั่งเศสว่า ชาร์แดง ดู ลุกซ็องบูร์

  ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3  เป็นสะพานโค้งพาดผ่านแม่น้ำแซน

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย  หรือที่เรียกกันว่า โรงอุปรากรแห่งเมืองปารีส

  เดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์  เป็นย่านที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุด

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์  หรือที่รู้จักกันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาทร์

  ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง

  เดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  สวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำรุ่นใหม่

  ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 • 12.30

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 8
 • 06.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง 
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 45 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,575 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ