บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11วัน 8คืน

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11วัน 8คืน
104,000฿
ราคาเริ่มต้น
11 วัน 8 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน
 • ชายฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย
 • พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี
 • สะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ
 • จตุรัสไมเคิลแองเจโล
 • พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี
 • ถ้ำบลูกร็อตโต้
 • เมืองอะมัลฟี
 • พระราชวังคาเซอต้า
 • พิพิธภัณฑ์วาติกัน
 • รูปปั้นแกะสลักเฟียต้า
 • อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล
 • ร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม
 • น้ำพุเทรวี่
TNS-078-285

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.30

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย

วันที่ 2
 • 00.35

  ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940

 • 07.10

  ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี

  เดินทางสู่เมืองเจนัว  ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี

  ชมเมืองจาก  พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน,  ท่าเรือเก่าเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
  เครื่องเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว.

 • 13.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  เดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน  ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ชมความงามริมชายฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่านตากอากาศและรีสอร์ต

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเทียว ซิงเคว เทเร่  5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.00

  นำคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์

  ชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้
  ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน
  นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 16.00

  เดินทางสู่สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีด้วยรถไฟด่วน

 • 19.15

  เดินทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิ้ล ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญทางตอนใต้

 • 20.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.00

  เดินทางสู่เมืองปอมเปอี นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  เดินทางกลับสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงาม

  ชมชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของเกาะ

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 10.00

  ชมถ้ำบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 15.15

  ได้เวลานำคณะลงเรือ Jet นำท่านกลับสู่ฝั่งที่เมืองซอเรนโต้

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ชมศูนย์กลางของเมือง ชมโบสถ์และช้อปปิ้งผ้าลินินและงานฝีมืออันเป็นของฝากที่ขี้นชื่อของเมืองนี้

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  ชมความงามของเมืองอะมัลฟี เข้าชมโบสถ์ประจำเมือง ที่สร้างเพื่อระลึกเซนต์แอนด์ดรู
  ชมภาพพระแม่มารีและพระบุตรที่สะกดทุกสายตา ชมสุสานใต้ดินที่สวยงามและแสดงถึงความยิ่งใหญ่สมเป็นโบสถ์ประจำเมือง

  จนได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่เมืองคาเซอต้า  เมืองหลวงของแคว้นคัมปาเนีย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 8
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.00

  ผ่านชมพระราชวังคาเซอต้า ที่โอบล้อมไปด้วยพระราชอุทยานมีพื้นที่มากกว่า 111 เฮกตาร์

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะ

  ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา
  ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 9
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์  เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน
  ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  ชมน้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 10
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 10.00

  เดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 13.50

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

วันที่ 11
 • 06.05

  สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ้ำบลูกร็อตโต้, ค่าเข้าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ