บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย - เชก 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย - เชก 8 วัน 6 คืน
65,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Lufthansa German Airlines
สายการบิน
 • ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก (Unesco)
 • ชมเมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music (Unesco)
 • ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย (Unesco)
 • ชมเมืองเพิลเซ่น เมืองเล็กแสนสวย และเมืองแห่งเบียร์ดัง Pilsener Urqell
 • ชมเมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco)
 • ชมกรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ
 • เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
 • ชมเมืองเบอร์โน่ ประตูสู่แคว้นโมราเวียใต้ (Unesco)
 • ชมเมืองเวียนนา เมืองหลวงประเทศออสเตรีย (Unesco)
 • ชมพระราชวังเชิงบรุนน์ (Unesco)
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ พานดอร์ฟ เอ้าเลท
TNS-070-451

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ -มิวนิค
 • 07.20

  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินลุฟแทนซ่า (LH)  แถว G ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 10.20

  ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันด้วยเที่ยวบิน LH5447

 • 17.15

  เดินทางถึงเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

   

วันที่ 2 มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลบวร์ก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt)เมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (อิ่มอร่อยเมนู ปลาเทร้าซ์)

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในประเทศออสเตรีย 
  นำท่านชมและถ่ายรูปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง มิราเบลที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายพันธุ์ และตกแต่งได้อย่างสวยงาม จึงทำให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว         
  นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับบ้านของโมสาร์ท ศิลปินและนักประพันธ์เพลงคลาสสิคชื่อก้องโลก จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

   

วันที่ 3 เชสกี้ คลุมลอฟ – เพิลเซ่น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ (Cesky Krumlov)เมืองทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเชก และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัตตาวา (Vtava River) ซึ่งไหลผ่านเมืองนี้ในลักษณะโค้งงอเป็นคุ้งไปตามเนินเขา
  นำท่านถ่ายรูปคู่กับปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ปราสาทที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1250  ตรงบริเวณเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัตตาวา นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงามของเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ จากมุมสูง ณ จุดชมวิวของปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (อิ่มอร่อยเมนู เป็ดโบฮีเมียน)

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองเพิลเซ่น (Plzen)เมืองทางตอนใต้ของกรุงปราก ที่เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังอย่าง Pilsner Beer ที่ก่อตั้งโดย Josef  Groll นำท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เซนต์บาโทโลมิว (Cathedral of St. Bartholomew) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ถูกสร้างขึ้นเป็นโบสถ์ในปีค.ศ. 1295 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

   

วันที่ 4 คาโลวี วารี - ปราก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary)  เมืองสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ได้  นำท่านเที่ยวชม  “เมืองคาโลวี วารี” เมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย นอกจากนี้คาโลวี วารียังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามที่เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง เช่น โบสถ์ของแมรี่เมดิลีน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (อิ่มอร่อยเมนู ขาหมู)

 • บ่าย

  นำเดินทางสู่ กรุงปราก หรือเรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปราฮา (Praha)”  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันและองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่รัก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

   

วันที่ 5 ปราก – ปราสาทปราก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ เพื่อเป็นที่พักของเหล่าราชนิกูล ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีเช็ก จากนั้นนำท่านชมความใหญ่โตและสวยงามของตัวปราสาท และนำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral)โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344นำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านชม ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุงปราก  ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต  (Staré Mesto) สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ป็นมรดกโลก  บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

   

วันที่ 6 เบอร์โน่ – เวียนนา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน (Brno)เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสาธารณรัฐเชก
  นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และพอล (Cathedral of St. Peter and Paul) มหาวิหารสไตล์โกธิก และบารอก ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบอร์โน่บนเนินเขาเปตรอฟ (Petrov Hill) ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  ท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และนครหลวงแห่งดนตรีที่แฝงไว้ด้วยความโรแมนติกและศิลปอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี นำท่านถ่ายรูปคู่กับพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวของราชวงค์ฮับส์บูร์กซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีประเทศออสเตรีย นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์และโกธิก สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1147
  จากนั้นอิสระแก่ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของฝากย่าถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street) ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ๆ และชิมชัดเกอร์เค้กอันเลื่องชื่อ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

   

วันที่ 7 พระราชวังเชิงบรุนน์ – พานดอร์ฟ เอ้าเลท
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำนำท่านเข้าชม พระราชวังเชิงบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยกษัตริย์แห่งราชวงค์ฮับส์เบิร์ก ทรงสร้างพระราชวังหลังนี้ให้มีความหรูหรา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (อิ่มอร่อยเมนู หมูทอดสไตล์เวียนนา)

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่พานดอร์ฟ เอ้าเลท (Pandorf Outlet) ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสินค้าชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Gucci, Prada และแบรนด์ดังอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เลือกซื้อของตามอัธยาศัย

   

 • 19.00

  ท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อทำการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund)

 • 23.20

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ OS25

วันที่ 8 กรุงเทพฯ
 • 14.20

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินลุฟแทนซ่า (LH) และสายการบินออสเตรียนแอร์ (OS) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน )
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสาธารณรัฐเชก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร)
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ