บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนอเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี 10วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนอเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี 10วัน 7คืน
112,900฿
ราคาเริ่มต้น
10 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

แฟรงค์เฟิร์ท - ไฮเดนเบิร์ก - สตราสบูร์ก - หมู่บ้านเอกิซไฮม์ - กอลมาร์ - หมู่บ้านริควีร์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - ดินองท์ - บรัสเซล - เกนต์
บรูจส์ - กรุงเฮก - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกีร์ธอร์น - หมู่บ้านกังหันลม - โคโลญจน์

TNS-077-454

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ-แฟรงค์เฟิร์ท
 • 20.00

  คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย

 • 23.45

  ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ท-ไฮเดนเบิร์ก-โรงกลั่นไวน์-สตราสบูร์ก
 • 08:00

  ถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก นำท่าน เข้าชมโรงกลั่นไวน์ ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองไฮเดลเบิร์ก ที่มีสืบทอดการปลูกองุ่นมาหลายชั่วอายุคน ชมสะพานเก่าอัลเทอบรุค เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส เมืองโรแมนติคและเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาด นำท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่  สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก ชมเขต  la Petite France  ของเมือง ซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 สตราสบูร์ก-หมู่บ้านเอกิซไฮม์-กอลมาร์-หมู่บ้านริควีร์-สตราสบูร์ก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า 
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอกิซไฮม์ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศสและได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกร และช่าง  แกะพิมพ์และประติมากร ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริควีร์ หมู่บ้านเล็กๆในชนบทตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์  ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคว้นอัลซาส และเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส 
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสตราสบูร์ก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 สตราสบูร์ก-ลักซ์เซมเบิร์ก-ดินองท์-บรัสเซล
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศลักซ์เซมเบิร์ก ประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกและยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆ
  ชมย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดินองท์ เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5 บรัสเซล-ชมเมือง-เกนต์-บรูจน์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูกำลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ) ....อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น ช็อคโกแลตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านสู่ เมืองเกนต์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง 
  ชมเขตเมืองเก่าย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบสถ์ St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานโดยเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6 บรูจน์-ชมเมือง-กรุงเฮก-อัมสเตอร์ดัม
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่าน ชมเมืองบรูจน์ เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ เมืองถูกปิดล้อมไม่มีทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองท่าให้แก่แอนต์เวิร์ป ซึ่งกลายมาเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม….ชมย่านใจกลางเมืองเก่าจัตุรัสมาร์กที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จัตุรัสเบิร์ก ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับหอระฆังประจำเมือง ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง…ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม นำท่าน ถ่ายรูปกับศาลโลกหรือพระราชวังแห่งสันติภาพ เป็นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7 อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านซานส์สคันส์-โวเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านสู่ หมู่บ้านซานส์สคันส์

  หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม  เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่าและอนุสาวรีย์ทหารหาญ… นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญและยังติดกับย่านเรดไรท์ หรือย่านโคมแดงของกรุงอัมสเตอร์ดัม ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 8 อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-โคโลญจน์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์นซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หมู่บ้านไร้ถนน เวนิสแห่ง  เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน ...จากนั้นนำท่าน  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดโคโลญจน์ 4711

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 9 โคโลญจน์-แฟรงค์เฟิร์ท-ประเทศไทย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค….ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมนี

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่าน ชมจัตุรัสโรเมอร์ ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ …ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรมที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ไม่ได้รวมอยู่ในการรายการ
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • 20.40

  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923

วันที่ 10 สุวรรณภูมิ บางพลี
 • 12.30

  เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

หมายเหตุ 

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….
 • หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด

เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ