บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ KOR BULON 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ KOR BULON 5 วัน 2 คืน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

สตูล - อุทยานหมู่เกาะเภตรา - เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงายชายหาดห้าสี - เกาะบุโหลน - ดำน้ำเกาะบุโหลนรัง+เกาะหินขาว+เกาะตูกนแพ
เกาะบุโหลนดอน(บุโหลนขี้นก) - ปากบารา - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู - อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี - พระธาตุไชยา                                                                        

TNS-108-506

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 16.00

  พร้อมกันที่สวนลุมพินีวันฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาต้อนรับท่านโดย เจ้าหน้าที่

 • 17.00

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เดินทางมุ่งหน้าสู่ ภาคใต้ของประเทศ ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก มัคคุเทศก์ บริการอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(เซทเมนู)

วันที่ 2 สตูล-อุทยานหมู่เกาะเภตรา-เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงายชายหาดห้าสี-เกาะบุโหลน
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ณ จังหวัดตรัง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • 08.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล 

 • 10.00

  เดินทางถึง ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เดินทางสู่ อุทยานหมู่เกาะเภตรา ชม หาดห้าสี ชมความสวยงามของหินหลากสีสัน ความสวยงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างอย่างน่าอัศจรรย์ หาดห้าสี อยู่ใกล้ด่านตรวจเขาโต๊ะหงาย พื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นหาดทรายเล็กๆ ที่มีหินก้อนกลมมนอยู่ปะปนกันบนชายหาด 

 • 11.00

  นำคณะลงเรือหางยาว เดินทางไปยังเกาะบุโหลน

 • 12.00

  บริการกลางวัน SET BOX ที่ เกาะบุโหลนไม้ไผ่

 • 13.30

  นำท่านถ่ายภาพพร้อมแวะเยี่ยมชมบรรยากาศของเกาะโดยรอบ เดินย้อนรอยดารา คุณซันนี่และคุณแจ๊ค ครั้งหนึ่งเคยมาผจญภัยที่นี่ในรายการเจาะใจ ตอนติดเกาะ ดำน้ำดูปะการังที่นี่กันสักหน่อย  หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะบุโหลนเล(บุโหลนใหญ่)  ถึงที่พักเช็คอินเข้าสู่ ที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย...หรือท่านที่เลือกพายเรือคายัก

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  หลังอาหารนำท่าน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะบุโหลน –ดำน้ำเกาะบุโหลนรัง+เกาะหินขาว+เกาะตูกนแพ-เกาะบุโหลนดอน(บุโหลนขี้นก)-ปากบารา
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  นำทุกท่านออกไปล่องทะเลกัน เริ่มต้นที่บุโหลนเล ถ้ำจมูก อ่าวบายใจ ถ้ำคางคาว นำท่านสัมผัสความงามจนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่านไปยัง เกาะบุโหลนรัง ชมแนวปะการังแข็ง ปะการังเขากวางสมอง ฯลฯ

 • นำทุกท่านออกไปล่องทะเลกัน เริ่มต้นที่บุโหลนเล ถ้ำจมูก อ่าวบายใจ ถ้ำคางคาว นำท่านสัมผัสความงามจนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่านไปยัง เกาะบุโหลนรัง ชมแนวปะการังแข็ง ปะการังเขากวางสมอง ฯลฯ 12.00

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำคณะชมปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลานานาชนิด ณ เกาะหินขาว เกาะตูกนแพ และเกาะอายัม จนถึงเวลาที่เหมาะสมจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะบุโหลนดอน(บุโหลนขี้นก) เยี่ยมวิถีชีวิตชาวเล สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

 • 17.00

  เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ หลังอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู -อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-พระธาตุไชยา
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  อำลาที่พักนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู ที่นี่มีการจัดแสดงข้างของเครื่องใช้โบราณต่างๆไว้มากมาย เช่นเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองเหลือง พร้อมกับที่นี่ยังมีสินค้าและขนมพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมกัน จากนั้นเดินทางกันต่อ สู่จังหวัดตรัง

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านชม อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ผู้พัฒนาเมืองตรังในสมัยอดีต จากนั้นเดินทางต่อสู่ จ.สุราษฎร์ธานี แวะสักการะพระธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคล

 • 18.00

  บริการอาหารกค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พักค้างแรมบนรถ

วันที่ 5 กรุงเทพมหานคร
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์   
 • เรือท่องเที่ยวเกาะบุโหลน
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก2คืนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด     
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ  วันละ100บาท ตลอดทริปคิด 500 บาท

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ