บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เขามัทรี – ดำน้ำทะเลชุมพร – ศาลกรมหลวงฯ ณ หาดทรายรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เขามัทรี – ดำน้ำทะเลชุมพร – ศาลกรมหลวงฯ ณ หาดทรายรี 3 วัน 2 คืน
3,699฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

ชุมพร – เขามัทรี – ตลาดโต้รุ่ง - ดำน้ำดูปะการัง + ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี – กรุงเทพฯ

TNS-315-002

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ชุมพร – เขามัทรี – ตลาดโต้รุ่ง
 • 05.00

  คณะพร้อมกัน ณ สยามนิรมิต รัชดา (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2)

 • 06.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดชุมพร โดย รถบัสปรับอากาศระดับ VIP  (มีที่ชาร์ตแบตมือถือทุกที่นั่ง) บนรถ ท่านจะได้รับบริการ อาหารเช้า (แบบปิกนิค) และเครื่อง ดื่มเย็นฉ่ำชื่นใจ  ระหว่างการเดินทาง  สนุกสนานกับเกมเบา ๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมาก มาย พร้อมรับฟังรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากทีมงานมัคคุเทศก์และผู้ช่วย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเพลินสมุทร จ.ประจวบฯ

 • 15.00

  นำคณะท่านเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวเขามัทรี  เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สามารถชมวิวของชุมพร ได้แบบ 360 องศา  

 • 16.30

  นำคณะเข้าสู่ที่พัก..โรงแรมมรกต จ.ชุมพร เมืองชุมพร หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน

 • 18.00

  นำท่านสู่ ตลาดโต้รุ่งชุมพร แหล่งเดินเล่นชิลชิล ช็อปปิ้ง และชิมอาหาร ของเมืองชุมพรในยาม ค่ำคืน
  อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ดำน้ำดูปะการัง + ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.30

  ออกเดินทางสู่ท่าเรือ                                                                                                             

 • 08.00

  ถึงท่าเรือ นำคณะลงเรือเฟอรรี่ ลำใหญ่ เดินทางสู่ เกาะง่าม  ซึ่งเป็นเกาะขนาดกลางอยู่ทางตอนใต้ ของหาดทุ่งวัวแล่น มีแนวหินและถ้ำใต้น้ำ มีแนวปะการังสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ ระหว่างแล่นเรือลัดตัดกระแสคลื่นของอ่าวไทย สองฝากเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของแผ่นน้ำสีคราม ท้องฟ้าสีฟ้าใส และบรรยากาศอันแสนสดชื่น เมื่อเดินทางถึง เกาะง่ามใหญ่ – เกาะง่ามน้อย เชิญทุกท่านสนุกสนานกับการดำน้ำสัมผัสความสวยงามของโลกใต้ทะเล

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
  จุดที่ 3 เกาะกะโหลก
  จุดที่ 4 เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก มีโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายถ้ำคร่อมผิวน้ำ

 • 16.00

  กลับถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนหรือจะเที่ยวชมราตรีเมืองชุมพรตามอัธยาศัย...........ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ชุมพร – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี – กรุงเทพฯ
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า                   

 • 07.00

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  อำลาที่พักนำคณะเดินทางสู่ ศาลกรมหลวง ชุมพร ฯ ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี ที่มีหาดทรายยาวและขาวสะอาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ จากนั้นเดินทางกลับระหว่างทางแวะ ศาลพ่อตาหินช้าง ก่อนที่ได้มีการตัดถนนสู่ภาคใต้ 

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคุณต้น ทับสะแก หลังอาหารเดินทางกันต่อ 
  ระหว่างทางกลับแวะซื้อของฝากของดีเมืองเพชร  โดยเฉพาะ “ขนมหม้อแกง” “ทองหยิบ” “ทองหยอด” ฯลฯ ที่เป็นขนมขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของประเทศเหมาะซื้อไปเป็นของฝากก่อนกลับ
  อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย                   

 • 20.30

  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถสองแถวขึ้นเขามัทรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ  วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ - บาท
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ