บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ แพคเก็จเดียวเที่ยว 2 ป่า บนบกและทะเล ส่องนกเงือก เกาะเฮ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แพคเก็จเดียวเที่ยว 2 ป่า บนบกและทะเล ส่องนกเงือก เกาะเฮ 3 วัน 2 คืน
6,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน
 • ป่าบนบก ที่ยังมีความสมบูรณ์ของนกเงือกนับร้อย
 • ป่าใต้ท้องทะเล ที่มีปะการัง ปลาหลากหลายพันธ์ ที่สมบูรณ์ทึ่สุดหนึ่งแห่งของอันดามัน
 • กิจกรรม CSR การดูแลอนุบาลนกเงือก ที่เริ่มต้นจากการทำให้ป่าสมบูรณ์บนเกาะเฮ ซึ่งเป็นเกาะที่ห่างจากภูเก็ตเพียง 10 กม. แต่ยังมีความสมบูรณ์ของทั้งป่าและใต้น้ำ
TNS-315-003

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – เกาะเฮ Coral Island Resort
 • 09.45

  ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3029  หรือสายการบินเทียบเท่า

 • 11.15

  เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต   รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง สู่เกาะเฮ
  (กรุณารอที่ร้านอาหารใกล้ๆ เช่น กันเอง@เพียร์ หรือละแวกนั้น)

 • 14.05

  เจ้าหน้าที่เรือมารอรับ นำท่านขึ้นเรือสปีดโบ้ท นั่งเรือประมาณ 15 นาที ถึงเกาะเฮ  เช็คอินเข้าห้องพัก Coral Island Resort   เล่นน้ำทะเล สระว่ายน้ำ (อาหารกลางวัน/เย็นอิสระ)

วันที่ 2 เจ้าหน้าที่โรงแรมพาชมกิจกรรมดูนกเงือก – อิสระดำน้ำดูปะการังหรือพายเรือคายัค
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก 
  หลังอาหารพนักงานพาท่าน ทำกิจกรรม CSR พาชมป่าดงดิบบนเกาะหลังรีสอร์ท เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของ “นกเงือก” เป็นนกที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ด้วย เพราะนกเงือกอาศัยอยู่ในป่าหรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น เนื่องจากนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก
  จากนั้นอิสระ..  เล่นน้ำทะเลหรือดำน้ำตื้นดูปะการังแบบดำน้ำตื้น สนุกกับการพายเรือคายัค ตามอัธยาศัย
  มนต์เสน่ห์ของ เกาะเฮ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำอย่างปะการังน้ำตื้น บวกน้ำทะเลใส หาดทรายอันขาวละเอียด สวมสน็อกเกิ้ล ส่องโลกใต้น้ำ

วันที่ 3 เดินทางกลับ – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

 • 09.00

  ลงเรือกลับสู่ฝั่ง  รถตู้ปรับอากาศรอรับนำท่านสู่สนามบิน  

 • 14.40

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3006 หรือสายการบินเทียบเท่า

 • 16.05

  ถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย ไป / กลับ หรือเทียบเท่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทางที่ท่านต้องการ
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบินภูเก็ต
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ (รีสอร์ทเป็นรีสอร์ทธรรมชาติ จะพักดับไฟ 2 เวลา)
 4. เจ้าหน้าที่โรงแรมแนะนำเดินดูจุดที่นกเงือกอาศัยอยู่
 5. เรือสปีดโบ้ท รับ-ส่ง เกาะเฮ
 6. ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
 1. ไกด์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
 4. ค่าทิป สินน้ำใจสำหรับพนักงานขับรถ , พนักงานขับเรือ, เจ้าหน้าที่โรงแรม ขึ้นอยู่กับความพอใจ

เทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามห้องว่างและราคาอีกครั้ง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ