บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ แพ็กเกจเที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แพ็กเกจเที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน
2,300฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ทะเลแหวก
 • หมู่เกาะห้อง
 • เดินป่า สระมรกต
 • พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
TNS-315-004

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กระบี่
 • ....

  เจ้าหน้าที่รับสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรูปลานปูดำ สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ -นำท่านส่งโรงแรมที่พัก

วันที่ 2 ทะเลแหวก - หมู่เกาะ - สระมรกต - อ่าวท่าเลน
 • ....

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก-เลือกทัวร์เสริม 1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน)

 • ....

  ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat
  ทัวร์ หมู่เกาะห้องโดยเรือ Speed Boat
  ทัวร์แช่ธารน้ำร้อน เดินป่า สระมรกต
  ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน

วันที่ 3 กระบี่
 • ....

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-เช็คเอาท์จากที่พัก- เลือกซื้อของฝาก-นำท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่

เงื่อนไข

 1. บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ เข้าสู่โรงแรมที่พัก
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน สำหรับห้องพักคู่
 3. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 2 มื้อ
 4. อาหารกลางวันแบบปิกนิก 1 มื้อ
 5. ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 6. มักคุเทศน์ผู้เชี่ยวชาญ (ไทย - อังกฤษ)
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทธยาน (สำหรับคนไทย)
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมอุทธยานต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท/ท่าน , เด็ก 200 บาท/ท่าน
 4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ทั้งภายในประเทศ
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าทิปพนังงานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการของท่าน

การยกเลิก

การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ