บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุ - น้ำตกวชิรธาร - อ.ฝาง - ไร่ชา 2000 - ไร่สตอเบอรี่บ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง
ฮิโนกิแลนด์ - ขันโตกดินเนอร์ -ตลาดไนท์บาซ่าร์ / ถนนคนเดิน

TNS-140-011

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ -อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - จ.เชียงใหม่
  • 19.30

    จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

  • 20.00

    ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 สูงสุดแดนสยามดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุ - น้ำตกวชิรธาร - อ.ฝาง
  • 05.00

    เดินทางถึงจุดชมวิว กิ่วแม่ปาน ย่างกายลงจากรถตู้ สัมผัสอากาศอันหนาวเย็นของ อุทยานแห่งชาติ           ดอยอินทนนท์ทำภาระกิจส่วนตัว แล้วรอชมพระอาทิตย์ขึ้น ระหว่างรอก็จิบกาแฟ แก้หนาวไปพลางๆ              กันก่อนอิสระอาหารเช้าแบบง่ายๆ(แซนด์วิช ขนมปัง นมถั่วเหลือง)

  • 07.00

    จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
    ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร นำท่านลงจากดอย และแวะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ ถ่ายรูปวิวสวยๆ ดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน

  • 09.30

    ลงจากดอยอินทนนท์ แวะ น้ำตกวชิรธาร

  • เที่ยง

    บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร

  • บ่าย

    นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง   นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  • เย็น

    บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร
    อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ไร่ชา 2000 - ไร่สตอเบอรี่บ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง -ฮิโนกิแลนด์ - ขันโตกดินเนอร์ -ตลาดไนท์บาซ่าร์ / ถนนคนเดิน
  • 06.30

    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

    นำท่านเดินทางไปชม ไร่ชา2000 อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความงดงามเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอกได้เห็นบรรยากาศของริ้วลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสูงไร่ชาสงพันจะอยู่อยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล นำท่านชม ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล ท่านสู่ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไปชม ดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว
    จากนั้นนำท่านสู่ร้านค้าหน้าสถานีเกษตรฯ เพื่อให้ท่านได้กระจายรายสู่ชนบท มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ผลไม้อบแห้ง, ต้นโสมสด

  • เที่ยง

    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
    นำท่านเดินทางไปยัง“ฮิโนกิแลนด์”อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยเนรมิตพื้นที่กว่าร้อยไร่ให้กลายเป็นเมืองญี่ปุ่นจำลองอลังการทั้งปราสาททองเสาโทริอินับร้อยต้นสระน้ำขนาดใหญ่สวนเซ็นและรายล้อมด้วยอาคารสไตล์เจแปนอีกหลายหลังจนเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
    นำท่าน Check In เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  • 18.00

    บริการอาหารเย็น ขันโตกดินเนอร์ หลังอาหารนำชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ เลือกซื้อสินค้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
    นำท่านเดินทางไปส่งโรงแรมวันที่ 4 ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
  • 07.00

    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    หลังจากนั้นนำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย  • เที่ยง

    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ  • เย็น

    อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
    นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ    เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

  • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
  • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
  • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ