บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ลังกาวี เบตง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ ลังกาวี เบตง 4 วัน 3 คืน
12,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

หาดใหญ่ – ท่าเรือกัวลาเปอริส – จัตุรัสนกอินทรี – สุสานพระนางมัสซูหรี – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเกาะลังกาวี - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ตลาดกัวฮ์ ลังกาวี – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – เที่ยวชมเมืองเบตง – หอนนาฬิกา – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ตู้ไปรษณีย์เบตง – ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – วัดพุทธาธิวาส

TNS-148-021

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – หาดใหญ่
 • 13.45

  พร้อมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวลำโพงเจ้าหน้าที่บริษัทรอต้อนรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวนรถไฟขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31  ชั้นสองตู้นอนปรับอากาศ

 • 14.45

  รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ระหว่างทางเชิญท่านเลือกซื้อเลือกทานอาหารขึ้นชื่อตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่สถานีราชบุรี หรือ ข้าวต้มกุ้ง กระเพาะปลา ที่สถานีหัวหิน หรืออาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดจากตู้เสบียง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

 • ช่วงค่ำ

  พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ให้ท่านได้พักผ่อนนอนหลับแสนสบาย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 หาดใหญ่ – ท่าเรือกัวลาเปอริส – จัตุรัสนกอินทรี – สุสานพระนางมัสซูหรี – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเกาะลังกาวี – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ตลาดกัวฮ์
 • 07.00

  รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นนำสัมภาระขึ้นรถตู้/บัสปรับอากาศ

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนพาหนะเป็นรถบัสมาเลเซีย เพื่อเดินทางต่อสู่ท่าเรือกัวลาเปอริสเดินทางถึงท่าเรือกัวลาเปอริส นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวี
  เดินทางถึงเกาะลังกาวี นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสนกอินทรี (LANGKAWI’S EAGLE AQUARE) แลนด์มาร์คสำคัญของเกาะลังกาวี

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่าน เยี่ยมชม สุสานพระนางมัสซูหรี หรือพระนางเลือดขาว
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า (ORIENTAL VILLAGE CABLE CAR) เปลี่ยนบรรยากาศขึ้นกระเช้าลอยฟ้า
  ปิดท้ายพร้อมมุ่งหน้าสู่ย่านการค้าปลอดภาษีคุณภาพนานาชนิดบริเวณ ตลาดกัวฮ์ ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าที่มีให้คุณเลือกสรรมากมายในราคาสุดพิเศษ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 3 ลังกาวี – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – เที่ยวชมเมืองเบตง – หอนนาฬิกา – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ตู้ไปรษณีย์เบตง
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือกัวลาเปอริส เพื่อเดินทางต่อสู่เบตง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เดินทางถึงด่านเบตง ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบตง ดินแดนที่มีคำขวัญว่า “เมืองในหมอกดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” 
  นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร หรือ อุโมงค์เบตง เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลาย
  นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  นำท่านชมและถ่ายรูปสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง
  หอนาฬิกาเมืองเบตง
  ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก
  อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารต้าเหยิน

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารต้าเหยิน

วันที่ 4 เบตง – ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – วัดพุทธาธิวาส – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 • 04.00

  นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความสูง
  2,038 ฟุตจากระดับน้ำทะเล เพื่อรอชมความงดงามของ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวอำเภอเมืองเบตง

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นำท่านเที่ยวชม วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่น
  มองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมากโดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • 13.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ทั้งของกิน ของใช้ที่ ตลาดกิมหยง ตลาดขาย
  สินค้าที่โด่งดังของอำเภอหาดใหญ่ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

 • 17.30

  ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินหาดใหญ่ เตรียมเดินทางสู่กรุงเทพ

 • 19.40

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย

 • 21.05

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 เตียงบน (กรณีต้องการเตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเรือเฟอร์รี่เดินทางไป - กลับ เกาะลังกาวี
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้**

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)

 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิป ท่านละ 800 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 6. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ