บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพ และบริการที่นำเสนอความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา 7/218 สินทวีพาร์ค หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง ระยอง 21130
085-163-5888
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
tourandservice@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ หินสามวาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ-บึงโขงหลง-ถ้ำนาคา 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ หินสามวาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ-บึงโขงหลง-ถ้ำนาคา 5 วัน 2 คืน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

วัดโพธิ์ชัย - วัดอาฮงศิลาวาส - น้ำตกถ้ำพระ - ถ้ำนาคา - บึงโขงหลง - ศาลปู้อือลือ - วัดสว่างวารี   
ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์-จุดชมวิวหินสามวาฬ-วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)-วัดถ้ำศรีธน-ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ

TNS-108-096

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – หนองคาย
 • 16.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ สวนลมพินี ฝั่งตรงข้าม  รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

 • 17.00

  นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารค่ำ (SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดอาฮงศิลาวาส-น้ำตกถ้ำพระ
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.หนองคาย  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า  ที่ โรงแรมอัศวรรณ

 • 07.00

  หลังอาหาร นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย ( วัดอารามหลวง)  จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ ระหวางทางแวะ วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกเก็บภาพความประทับใจ

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ อิสระสัมผัสสายน้ำพร้อมเก็บความประทับใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม 

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 ถ้ำนาคา-บึงโขงหลง-ศาลปู้อือลือ-วัดสว่างวารี-ถนนคนเดิน
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำชัยมงคล" ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาคจากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ
  นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บึงโขงหลง

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารนำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสว่างวารี นำท่านกราบขอพรจาก พระพุทธนิมิตฤทธิ์ฤๅชา ที่เป็นที่เคารพของชาวบึงโขงหลง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • 18.00

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินริมโขงบึงกาฬ เลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 • 20.00

  เหมาะสมกับเวลำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์-จุดชมวิวหินสามวาฬ-วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)-วัดถ้ำศรีธน-ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ
 • 05.00

  ปลุกท่านยามเช้า

 • 05.30

  นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์

 • 06.00

  ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ
  จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จากนั้นท่านกลับสู่รถโค้ชปรับอากาศ

 • 07.30

  เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก บริการอาหารเช้า7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว

 • 09.00

  อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น
  อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความประทับใจคามอัธยาศัย กับวิว 360 องศา จนถึงเวลาที่เหมาะสม

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  อำลาจังหวัด บึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำสี ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ นำท่านชม จุดชมวิว 360 องศา  ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ ทัศนียภาพโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

 • 18.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่หมาย  พักผ่อนอิสระบนรถโค้ชปรับอากาศหรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนรถ

วันที่ 5 กรุงเทพมหานคร
 • 05.00

  ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • อาหารตามรายการ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พักที่ จ. บึงกาฬ 2 คืน โรงแรม ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท ,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีต้องการใบเสร็จ) ,
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ รวม 500 บาทต่อท่าน                

ยกเลิกการเดินทาง    

 • แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเต็มจำนวน
 • แจ้งก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) หัก 1,500 บาท                                                           
 • แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 • สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก Face Shield ให้สำหรับลูกค้า ในกรณีถ้าอยู่บนรถแล้วใส่หน้ากากแล้วหายใจไม่สะดวก   แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)  แจกผ้ากรองอากาศสำหรับหน้ากาก(3แผ่น วันละแผ่น)
 • ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
 • บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 • ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 • กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 • น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด 
 • ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
 • เมื่อรถจอดแวะปั้มน้ำมัน  ทุกท่านต้องลงจากรถ  เพื่อพนักงานขับรถปิดทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค

โปรแกรมทัวร์แนะนำ